Na Sihoti 2 aj 3 pribudnú nové parkovacie miesta

Na Gagarinovej ulici bude vybudovaných osem pozdĺžnych a na Žilinskej sedem kolmých stojísk. Práce začnú koncom marca.

Na Gagarinovej ulici 3, pri výškovom panelák nebolo možné, po zavedení regulovaného parkovania vyznačiť parkovacie miesta, hoci dovtedy tam vodiči parkovali. Ulica nemala potrebnú šírku pre obojsmernú premávku aj parkovacie miesta.

Nové parkovisko bude v priestore pôvodného chodníka, ktorý bude čiastočne vybúraný a nahradený novým asfaltovým chodníkom s dvojmetrovou šírkou. Napojený bude na existujúce pešie ťahy. Obojsmerná premávka v tomto úseku bude zachovaná. V tomto priestore sa počíta i s novou spevnenou plochou pre kontajnery na komunálny odpad. Práce by mali byť ukončené do konca apríla 2019.

Na Žilinskej ulici (za obchodným domom) je vybudovanie parkovacích plôch priestorovo obmedzené existujúcim chodníkom, šírkou cesty a hranicou súkromného pozemku. Stojiská pre autá pribudnú na ploche s porušeným asfaltovým krytom vozovky, kde parkovacie miesta chýbajú. Dôjde k obnove krytu komunikácie – pôvodný asfaltový kryt odfrézujú a po očistený povrchu uložia novú vrstvu. Vybúrajú i existujúci obrubník ohraničujúci cestu od okolitej zelene. Obojsmerná komunikácia zostane zachovaná v súčasnom šírkovom usporiadaní. Práce na Žilinskej ulici by mali trvať približne 4 týždne.

V oboch prípadoch platí, že po ukončení stavebných prác dôjde k urovnaniu a zatrávneniu dotknutých plôch. Obe mestské investičné akcie budú realizovať Cesty Nitra.