Na ulici Bazovského sa stavajú nové parkoviská aj chodník

Stavať sa bude na viacerých miestach, v časti pri križovatke s Liptovskou aj pri MŠ Šafárikova.

Za križovatkou s Liptovskou ulicou bude prvé parkovisko so šiestimi kolmými stojiskami. Na jeho mieste je v súčasnosti chodník, ktorý bude preložený za parkovacie miesta. Druhé parkovisko bude vybudované na mieste bývalých potravín, kde zostala betónová plocha aj zo základmi. Po úprave tu vznikne 13 parkovacích miest. Ďalšie bude vystavané v slepej ulici pri trafostanici, kde bude päť stojísk so šikmým státím.

Súčasné parkovisko na obidvoch stranách ulice Bazovského bude rozšírené o cca meter. Parkovanie na ňom bude zmenené zo šikmého na kolmé, aby to mohlo zaparkovať viac vozidiel. Na pravej strane v smere od Liptovskej  bude 26 a na ľavej 31 parkovacích miest. Na začiatku, kde sa parkuje iba na pravej strane, bude sedem šikmých státí, ďalších šesť bude pozdĺžnych. Celkovo v tomto úseku bude 70 parkovacích miest.

V časti pri materskej škole Šafárikova pribudne 9 nových parkovacích miest, štyri kolmé oproti garážam a päť šikmých.

Výstavbou a úpravami sa zlepšia možnosti parkovania na Bazovského ulici na Juhu, dokopy tu bude vyznačených 103 parkovacích miest.

Práce potrvajú približne do konca novembra 2018, no v závislosti od počasia a náročnosti rozsahu stavby môže dôjsť k posunutiu termínu ukončenia. Upozorňujeme vodičov, aby počas prác neparkovali v mieste prebiehajúcej výstavby, rešpektovali prenosné dopravné značenie  a zvýšili opatrnosť vzhľadom k stavebným prácam a pohybu stavebných mechanizmov.