Obnova značenia a nové parkovacie miesta na Turkovej

Odstránením prašiakov a zmenou rozmiestnenia kontajnerov vodiči získali štyri parkovacie miesta.

Pred bytový domom č. 1732/24-32 sú betónové plochy, na ktorých boli umiestnené kovové konštrukcie tzv. prašiaky. Tie boli už roky nepoužívané. Občania požiadali o ich odstránenie s tým, aby sa na uvoľnenej ploche vyznačili parkovacie miesta.

Odstránením prašiakov a novým rozmiestnením kontajnerov na komunálny odpad bolo možné vyznačiť štyri nové miesta. Zároveň bolo obnovené vodorovné dopravné značenie na tomto úseku parkoviska ako aj v susednom vnútrobloku Hodžova č. 1491/77-81.