Parkovacie miesta na Považskej ulici ustúpia zástavke

Nové dopravné riešenie dostáva priestor pri križovatke Považská – Žilinská.  
Na Považskej ulici v smere od centra na Sihoť III ,na pravej strane, začínajú stavebné práce na budovaní autobusovej niky. Počas prác bude autobusová zástavka posunutá o pár metrov smerom ku križovatke Považská – Žilinská. Umiestnená bude dočasne na parkovacích miestach, na ktorých nebude možné parkovať. Na zmenu upozorní vodičov prenosná dopravná značka.

Po dobudovaní niky bude umiestnená naspäť na pôvodné miesto. Chodník bude presunutý za zástavku do zelene. Na časti parkovacích miest bude obnovené parkovanie. Práce by mali trvať do konca novembra 2018 v závislosti od počasia.

Polohu zmení aj zástavka na opačnej strane (smer do centra), ktorá je teraz umiestnená v križovatke Považská – Gagarinova, čo nie je vhodné z hľadiska bezpečnosti. Dôjde k jej presunu na koniec radových garáží. Tu práce tiež už začali. Lokalita bude doplnená priechodmi pre chodcov tak cez Považskú ako aj Žilinskú ulicu.