Práce na parkovisku na Rozmarínovej ulici

Na parkovisku buduje Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. závorový systém. Režim parkovania zostáva počas prác nezmenený.

Práce na výstavbe závorového systému momentálne prebiehajú pri vstupe na parkovisko. Okrem niekoľko parkovacích miest sa na ostatnej ploche parkoviska dá parkovať bez obmedzení.

Režim parkovania počas stavebných prác zostáva nezmenený. Parkovisko je naďalej spoplatnené, vodiči môžu parkovné uhradiť v parkovacom automate alebo zaslaním sms na číslo 2200 v tvare TC (medzera) A1 (medzera) EČV.

Predpoklad začiatku prevádzky závorového systému je v priebehu mesiaca máj.