Príjmy z parkovného sa vrátia späť do ulíc

A to v podobe nových parkovacích miest, ale aj zlepšenia bezpečnosti a podmienok pre peších aj bicyklistov.

V Trenčíne je tento zámer podporený aj uznesením, schváleným poslancami mestského zastupiteľstva vlani v júli. Podľa neho môže mesto použiť príjmy z parkovného výlučne na rozvoj parkovania a zlepšenie mobility. To znamená, že pôjdu na výstavbu nových cyklotrás, na opatrenia, ktoré zlepšia podmienky pre peších, do MHD, napr. zastávky.  Z vybraných prostriedkov pôjde do roku 2019 70-percent na nové parkovacie miesta a 30-percent na zlepšenie mobility. V roku 2020 sa pomer zmení na 50 ku 50.

Na rok 2017 je z rozpočtu mesta na tieto aktivity vyčlenených viac ako milión eur.  Nové parkovacie miesta sa budú stavať predovšetkým na Juhu a na Sihoti, teda sídliskách, kde je nepomer medzi počtom bytových jednotiek a parkovacích miest v ich okolí. Na ich výstavbu je vyčlenených 612-tisíc eur.

Zostávajú prostriedky pôjdu na zlepšenie mobility, z toho najväčšia čiastka 260-tisíc eur na dokončenie druhej etapy cyklotrasy v úseku od kaplnky na mestskom cintoríne po okružnú križovatku pri Keramoprojekte. Nadviaže na prvú etapu budovania cyklo-infraštruktúry. Tá začala vlani na jeseň výstavbou trasy od Keramoprojektu po Trenčan. Termín dokončenia je naplánovaný na jar 2017.

Na zabezpečenie maximálnej transparentnosti a prehľadnosti plnenia uznesenia zriadilo Mesto Trenčín bankový účet v Tatra banke, a. s.. číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0029 4403 3060, určený výhradne iba na príjmy z vybraného parkovného.