Informácie o parkovaní

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. od 15. 3. 2017 prevádzkuje iba súkromné parkoviská, ku ktorým má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Ide o parkovisko na ulici Rozmarínova, 28. októbra a Gen. Svobodu pri OC Južanka v Trenčíne.


Parkovisko pri OC Južanka

Nachádza sa na ulici Gen. Svobodu pred obchodným centrom Južanka. Parkovisko je vybavené závorovým systémom.

Prvé 2 hodiny od vjazdu sú bezplatné.

Prevádzková doba:
– pondelok – nedeľa: 8:00 – 18:00 h
– v ostatnom čase bezplatne (aj v tomto čase je potrebné vyzdvihnúť si na vjazde parkovací lístok a použiť ho pri výjazde)

Úhrada parkovného:
– závorový systém pri vjazde vydáva parkovacie lístky, ktoré je potrebné pred odjazdom z parkoviska uhradiť v parkovacom automate
– parkovisko je potrebné opustiť do 15 minút od zaplatenia v parkovacom automate

Cenník:
– 1 Eur / každá začatá hodina
– výjazd z parkoviska do 15 minút od vjazdu (prejazd parkoviskom) je bez úhrady.

Prevádzkový poriadok parkoviska Južanka


Parkovisko Rozmarínova

Nachádza sa na Rozmarínovej ulici pri evanielickom kostole. Parkovisko je vybavené závorovým systémom.

Prevádzková doba:
– pondelok – nedeľa: 8:30 – 22:00 h
– v ostatnom čase bezplatne (aj v tomto čase je potrebné vyzdvihnúť si na vjazde parkovací lístok a použiť ho pri výjazde)

Úhrada parkovného:
– závorový systém pri vjazde vydáva parkovacie lístky, ktoré je potrebné pred odjazdom z parkoviska uhradiť v parkovacom automate.
– parkovisko je potrebné opustiť do 15 minút od zaplatenia v parkovacom automate

Cenník:
– 1 Eur / každá začatá hodina
– výjazd z parkoviska do 15 minút od vjazdu (prejazd parkoviskom) je bez úhrady.


Parkovisko 28. októbra

Nachádza sa na ulici 28.októbra medzi obchodným domom Družba a budovou bývalej NBS. Parkovisko je vybavené parkovacím automatom

Prevádzková doba:
– pracovné dni: 8:00 – 18:00 h
– sobota: 8:00 – 12:00 h
– v ostatnom čase bezplatne

Úhrada parkovného:
– zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate

Cenník:
– 1 Eur / h
– vozidlá prevážajúce osoby s (modrým) parkovacím preukazom ŤZP môžu parkovať bezplatne