Kontakt

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
Mierové nám. 2
911 01 Trenčín
Slovensko

info@parkovanietrencin.sk
+421 902 911 050

Adresa pre zasielanie žiadostí podľa Zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. v platnom znení: info@parkovanietrencin.sk

IČO: 44 510 152
IČ DPH: SK2022749432
Zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10547/R