Trenčín sa opäť stal mestom viac pre ľudí, ako autá

Nové parkovanie platí iba týždeň a už sú vidieť výsledky. To, čo bolo teoretickým predpokladom, sa stalo realitou.

Ulice sú voľnejšie, preukázateľne menej áut parkuje na exponovaných miestach, kde to už niekoľko rokov nebolo, počas pracovného dňa, možné.

Ako uvádzajú odborníci na parkovanie, po zavedení regulácie sa z verejného priestoru „stratí“ približne desať percent vozidiel. Vodiči ich dajú  do dvorov rodinných domov, garáží, nejdú autom do centra alebo tam neparkujú celý deň. Toto nastalo aj v Trenčíne. Ulice Súdna, Električná, Soblahovská, Rázusova, K dolnej stanici a ďalšie, kde sa nedalo od skorého rána nájsť voľné miesto na zaparkovanie, sú aktuálne poloprázdne.

Je zrejmé, že časť vodičov presunula svoje autá do najbližšej „bezplatnej“ lokality. Tento ich očakávaný postup dokazuje, že spustenie regulácie iba v širšom centre, teda v dvoch pásmach A a B, ako to navrhovali niektorí poslanci, by bolo neuvážené. Autá, dovtedy parkujúce, často celodenne napríklad v pásme B, by začali obsadzovať ulice v susediacom pásme C a doslova by zahltili celý priestor, vrátane chodníkov a trávnikov.

Pri súčasnom náraste automobilizmu, samosprávy už nemôžu uvažovať, či regulovať alebo nie, upozorňuje Slovenská parkovacia asociácia. „Otázka nestojí “zaviesť reguláciu?”. Otázka je, ako to riešiť, na akom veľkom území a ako zabezpečiť spokojnosť rezidentov. Zároveň varuje pred populizmom v tak odbornej oblasti, akou je regulácia parkovania. „Zavádzanie regulovaného parkovania je v slovenských mestách predmetom vášnivých diskusií, často ani nie obyvateľov, ktorí chápu potrebu niečo s parkovaním urobiť, ako skôr ich volených zástupcov, ktorí chcú byť znova volení so sľubmi o parkovaní zadarmo.“

Trenčín sa do odvážneho a priekopníckeho projektu regulovania statickej dopravy pustil ako jedno z prvých miest na Slovensku. Zámer reguláciou riešiť súčasné problémy v doprave sa zrodil už pred niekoľkými rokmi. Prípravy začali v roku 2012 dôkladným skúmaním dopravných režimov v jednotlivých častiach mesta, sledovaním intenzity tokov vozidiel, sčítaním kapacity parkovacích miest a parkujúcich vozidiel. Vyvrcholili schválením mestskej parkovacej politiky a prijatím VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní vlani v júli.

Mesto si celý proces riadi samé, nezverilo ho žiadnej súkromnej spoločnosti. Od 15. marca 2017 je prevádzkovateľom parkovacích miest. Prostriedky z parkovania a predaja parkovacích kariet sa vrátia sa späť do ulíc, použité môžu byť výlučne na výstavbu cyklotrás, opravy chodníkov a nové parkovacie miesta. Sústreďujú sa na špeciálne zriadenom účte.