V slepej uličke vyznačili parkovacie miesta

Na Olbrachtovej bolo vyznačených 11 parkovacích miest, určené budú najmä rezidentom.

Krátka odbočka z ulice Ivana Olbrachta je slepou ulicou, končí vjazdom do priestoru vojenského objektu. Aj po zaradení okolitej lokality do regulovaného pásma C bola táto časť ulice vyčlenená zo zóny s plateným státím. Dôvodom bol zlý povrch ulice, na ktorý nebolo možné vyznačiť parkovacie miesta.

Vlani na jeseň bol aj na tejto časti ulice položený nový asfaltový povrch a v týchto dňoch už nastali aj dobré poveternostné podmienky na zrealizovanie vodorovného dopravného značenia a vyznačenie parkovacích miest.

Na ceste zostane zachovaná obojsmerná premávka, 11 pozdĺžnych parkovacích miest bolo vyznačených na pravej strane.

Oprávnenie parkovať budú mať v prvom rade miestni, rezidenti s platnou kartou, prípadne vodiči po úhrade jednorazového parkovného (sms, automat, mobilná platba).