V sobotu 29. júla bude obmedzené parkovanie pri trhovisku

V sobotu 29. júla 2017 od 6.00 do 18.00 h nebude možné parkovať na trinástich parkovacích miestach pri trhovisku.

Dôvodom  sú betonárske práce na výstavbe polyfunkčnému objektu DOMINUM. Zabratá v uvedenom čase bude miestna komunikácia a trinásť parkovacách miest umiestnených pri výkopovej jame pri OC Družba. Za záber Trenčín zhotoviteľovi vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva.