Novinka v Trenčíne – dlhodobé parkoviská

Sú riešením parkovania pre vodičov, ktorí potrebujú parkovať dlhodobo, celý deň a držiteľov kariet na dlhodobé parkoviská.  

Jedným z výsledkov spolupráce a komunikácie s občanmi pri príprave regulácie parkovania je aj vytvorenie parkovísk, určených na dlhodobé, často celodenné státie. S takýmto ústretovým a kompromisným riešením prišiel Trenčín ako prvé mesto s regulovaným parkovaním.

Občania pripomienkovali, že pri každodennom dochádzaní na pracovisko alebo za povinnosťami, potrebujú parkovať viac hodín, a to aj v lokalite blízko centra. Keďže ide o lukratívnu časť mesta, parkoviská sú tu určené najmä na krátkodobé státie a parkovacie karty tu platia iba pre rezidentov týchto pásiem. Ostatní platia hodinové parkovné, čo bolo pre mnohých finančne nevýhodné. V iných častiach mesta zase potrebovali celodenne parkovať vodiči dochádzajú autom do zamestnania.

Riešenie, ktorým sa zohľadnili potreby takýchto vodičov, sa našlo a boli vyčlenené odstavné plochy na dlhodobé státie. Situované sú vo väčšej dostupnej vzdialenosti tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti boli k dispozícii rezidentom a príp. na krátkodobé parkovanie.

Pre občanov, ktorí potrebujú často a na dlhšiu dobu parkovať v celom meste a vyhovuje im umiestnenie dlhodobých parkovísk, je zakúpenie parkovacej karty na dlhodobé parkoviská (napr. karty Dlhodobé, Abonent Dlhodobé) výhodnejším a lacnejším riešením ako napríklad kúpa celomestskej karty. Dlhodobé parkoviská sú vyhovujúcim riešením celodenného parkovania aj pre dochádzajúcich. Ak potrebujú parkovať iba v jednom pásme, kde sa nachádza jeho pracovisko, môžu si zakúpiť kartu Abonent dlhodobé v pásme.

V každom pásme (okrem centra) bude na dlhodobé státie vyhradená tretina parkovacích miest. Najbližšie k centru sú takéto parkoviská napr. na uliciach Električná, Partizánska, Martina Rázusa, po dokončení modernizácie železničnej trate pribudnú ďalšie aj na Mládežníckej ulici. Označenie „dlhodobé parkovisko“ je uvedené na dodatkovej tabuľke pod značkou Parkovisko.

Dlhodobé parkoviská nájdete na mape a označené sú čiernymi čiarami.