Dve parkoviská na súkromných pozemkoch naďalej spravuje TPS

Ide o parkovisko na Rozmarínovej ulici a na Ul. 28. októbra (za NBS). Doba spoplatnenia ako aj cena parkovného zostávajú nezmenené.

 

Dve parkoviská  na súkromných pozemkoch bude naďalej prevádzkovať Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., ktorá bola založená v roku 2009. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. je mestská akciová spoločnosť, kde stopercentným vlastníkom je mesto Trenčín.

 

Cena parkovného na Rozmarínovej ulici  je 1 €/h a na Ul. 28. októbra 0,60 €/h. Platí sa v pracovných dňoch v čase 8:00 h do 18:00 h a v sobotu od 8:00 h do 12:00 h (pokiaľ na sobotu nepripadne deň pracovného pokoja).

Na parkoviskách Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. nebudú platiť parkovacie karty vydané Mestom Trenčín a nebudú poskytované zľavy z parkovného. Rovnako tak parkovacie karty vydané Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s. nebudú platiť na parkoviskách Mesta Trenčín.

Občania, ktorí majú na Rozmarínovej ulici trvalý pobyt, konkrétne Rozmarínova č. 154/2, 208/4, 209/8, 7272/6 však môžu požiadať Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, a. s. o vydanie rezidentskej parkovacej karty s ročnou platnosťou na parkovisku Rozmarínova. Jej cena je zhodná ako za PK Pásmo, teda 20 eur za prvé auto, 50 eur za druhé a 100 za tretie a ďalšie auto na byt.

Prevádzkovateľom parkovísk na miestnych komunikáciách bude od 15. marca 2017 Mesto Trenčín.

Viac informácií: parkovanietrencin.sk/tps