Dve parkoviská na súkromných pozemkoch naďalej spravuje TPS, a.s.

Trenčín chce mať parkovanie vo vlastných rukách. Nebude ho zabezpečovať žiadnou externou súkromnou spoločnosťou. 

O riadenie celého procesu regulácie statickej dopravy a spravovanie parkovacích miest sa zaujímalo viacero súkromných parkovacích spoločností. Mesto však ide inou cestou. Prevádzkovateľom parkovísk na miestnych komunikáciách bude od 15. marca 2017 Mesto Trenčín.

Dve parkoviská  na súkromných pozemkoch bude naďalej prevádzkovať Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s., ktorá bola založená v roku 2009. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. je mestská akciová spoločnosť, kde stopercentným vlastníkom je mesto Trenčín.

Ide o parkovisko na Rozmarínovej ulici a na Ul. 28. októbra (za NBS). Doba spoplatnenia ako aj cena parkovného zostávajú nezmenené.

Cena parkovného na Rozmarínovej ulici  je 1 €/h a na Ul. 28. októbra 0,60 €/h. Platí sa v pracovných dňoch v čase 8:00 h do 18:00 h a v sobotu od 8:00 h do 12:00 h (pokiaľ na sobotu nepripadne deň pracovného pokoja).

Na parkoviskách Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. nebudú platiť parkovacie karty vydané Mestom Trenčín a nebudú poskytované zľavy z parkovného. Rovnako tak parkovacie karty vydané Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s. nebudú platiť na parkoviskách Mesta Trenčín.

Občania, ktorí majú na Rozmarínovej ulici trvalý pobyt, konkrétne Rozmarínova č. 154/2, 208/4, 209/8, 7272/6 však môžu požiadať Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, a. s. o vydanie rezidentskej parkovacej karty s ročnou platnosťou na parkovisku Rozmarínova. Jej cena je zhodná ako za PK Pásmo, teda 20 eur za prvé auto, 50 eur za druhé a 100 za tretie a ďalšie auto na byt.

Viac informácií: parkovanietrencin.sk/tps