Na Gagarinovej ulici vyznačia 27 parkovacích miest

V dňoch 10. a 11. apríla sa budú vyznačovať parkovacie miesta na Gagarinovej ulici. Prosíme vodičov o preparkovanie.Po prestavbe parkoviska, rekonštrukcii povrchu a osadení zábran sa budú v dňoch 10. a 11. apríla 2019 vyznačovať parkovacie miesta. Prosíme vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, neparkovali na ulici v týchto dňoch v čase od 7. do 16 00 h. Na parkovanie prosím využite parkovacie miesta v okolí. Celkovo tu bude vyznačených 27 parkovacích miest so šikmým státím.

Stavebné úpravy parkoviska začali vlani na jeseň. V rámci prestavby bol úzky chodník okolo materskej školy odstránený a celá cesta aj s parkoviskami bola upravená do jednej roviny. V strede ulice zostal priechod pre chodcov, ten bol pre väčšiu bezpečnosť stavebne upravený a osvetlený.

Pôvodne pre šírku ulice bolo možné vyznačiť iba pozdĺžne parkovanie, s čím však nesúhlasili obyvatelia priľahlého bytového domu Gagarinova 1717. Mesto im predložilo dva návrhy riešenia. Rozhodli, že chcú radšej viac parkovacích miest aj na úkor málo využívaného úzkeho chodníka vedľa plotu susediacej materskej školy. Chodcom slúži chodník oproti pri dome. Vyznačené potom boli šikmé stojiská, sčasti na spomínanom chodníku. Aby bolo parkovanie pre vodičov komfortnejšie a nemuseli vychádzať cez obrubník na chodník, pripravil sa projekt prestavby.