Do parkovacej zóny pribudnú dve nové pásma

Mestské zastupiteľstvo dńa 26. septembra 2023 schválilo rozšírenie parkovacej zóny o nové pásma a rozšírenie pásiem D a J.

Od 18. novembra 2023 bude parkovacia zóna v našom meste rozšírená o nové lokality.

■ Nové pásma

Pribudnú dve nové pásma. PÁSMO P – ulica Pod SokolicePÁSMO Z (Zámostie) s ulicami Brančíkova, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Jána Hollého, Kvetná, časť ulice Ľudovíta Stárka v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou, ďalej Piešťanská ulica, Rastislavova, časť Staničnej ulice v úseku medzi Bratislavskou a Zlatovskou, Súťažná ulica, Svätoplukova, Školská v úseku medzi Kvetnou a Zlatovskou, Továrenská ulica, Veľkomoravská v časti medzi Piešťanskou a Bratislavskou a Zlatovská ulica v úseku medzi Staničnou a Bratislavskou.

■ Rozšírenie pásiem

PÁSMO D bude rozšírené o ulice: Družstevná (v úseku medzi Inoveckou a Legionárskou), Legionárska (od Beckovskej po Električnú), Lidická, Kalinčiakova, Kpt. Jaroša (v úseku medzi Inoveckou a Lidickou) a ulicu Osloboditeľov.

Do PÁSMA J bude zaradený aj úsek Soblahovskej ulice od kaplnky na cintoríne po park pod Juhom – s režimom dlhodobé nočné (TNJ3), aby bolo umožnené bezplatné státie napr. počas pohrebov.

Parkovacie karty pre nové lokality bude možné kúpiť najskôr 18. októbra 2023.