Platené parkovanie bude v Trenčíne pozastavené

Návrh na pozastavenie regulácie parkovania od 24. marca 2020 predloží primátor na rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva.Rokovanie sa uskutoční v pondelok 23.marca 2020. Okrem návrhu na dočasné pozastavenie plateného parkovania na celom území mesta predloží primátor mesta Richard Rybníček aj niekoľko ďalších návrhov v oblasti parkovacej politiky. Ak poslanci tieto návrhy schvália tak:

☑termín začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti 3,4 bude z pôvodného termínu 15. apríla 2020 presunutý na 23. september 2020,

☑ bezplatné parkovanie bude platiť od 24. marca 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, vyhlásenej vládou SR,

☑platnosť predĺžených parkovacích kariet, ktoré si už ľudia kúpili, bude posunutá o dobu trvania bezplatného parkovania,

☑niekoľko už vystavených kariet pre Juh a Sihoť 3,4 bude s ich majiteľmi vyriešených individuálne,

☑odložená bude jednotná doba regulácie v pásmach  B, C, D, G, H – non-stop, okrem víkendov od 8:00 do 19:00 z 15. apríla na 23. september 2020.

Napriek spomínaným zmenám stále v Trenčíne platí, že parkovať v zóne s regulovaným státím, i keď bezplatným, je povolené len na vyznačených parkovacích miestach. Cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest najmä pre záchranné zložky.