Od utorka 24. marca 2020 za parkovanie platiť nemusíte

Ide o dočasné opatrenie, do odvolania mimoriadnej situácie. Aktívnym kartám bude posunutá platnosť. O bezplatné obdobie.

Jednorazové parkovanie (mobilná platba, sms, automaty)

Jednotlivé možnosti jednorazového platenia parkovného budú zablokované. Na parkovacích automatoch budú oznamy o pozastavení platenia. Po odoslaní sms na číslo 2200 príde odosieľateľovi informácia o bezplatnom parkovaní, rovnako aj pri mobilnej platbe.

Parkovacie karty. 

☑ Počas „bezplatného“ obdobia nepotrebujete platnú parkovaciu kartu.

☑Aktívnym parkovacím kartám bude predĺžená doba platnosti o „bezplatné“ obdobie.

☑Držitelia už vybavených a ešte neuhradených kariet môžu kartu uhradiť teraz (doba platnosti sa posunie) alebo až po odvolaní mimoriadnej situácie a po skončení bezplatného parkovania.

☑ Držitelia kariet, ktorým končí platnosť počas „bezplatného obdobia“ môžu požiadať o predĺženie karty online. Elektronické žiadosti budú vybavené, keď bude určený dátum skončenia mimoriadnej situácie, resp. dátum ukončenia bezplatného parkovania. Klientske centrum zostáva pre úkony ohľadom vybavovania parkovacích kariet zatvorené až do odvolania.

Počas bezplatného parkovania však parkujte iba na vyznačených miestach. Umožníte tak bezpečný a plynulý prejazd pre záchranné zložky, ale aj pre ostatných vodičov.

Oznam na automatoch.