Pri otoči na Saratovskej ulici pribudlo 7 stojísk

Po stavebnej úprave priľahlej cesty boli vyznačené na voľnej betónovej ploche parkovacie miesta, môže sa tam už parkovať.

 Na Saratovskej ulici, pri konečnej zastávke a otoči autobusov bola betónová plocha, na ktorej  by bolo možné vyznačiť parkovisko pre sedem vozidiel. Najskôr však bolo potrebné priestor stavebne upraviť tak, aby plocha aj komunikácia mali rovnakú výškovú úroveň a bol tak zabezpečený plynulý nájazd a výjazd.

Práce sa uskutočnili v polovici júna, po vyfrézovaní a vyasfaltovaní časti komunikácie boli na ploche vyznačené parkovacie miesta. Určené sú najmä pre rezidentské parkovanie, s dobou spoplatnenia platnou pre pásmo J.