Rekonštrukcia cesty a parkoviska na ulici Mateja Bela

Práce začnú frézovaním povrchu vozovky i priľahlých parkovísk a potrvajú približne dva mesiace.Celá komunikácia nebude opravovaná naraz, rekonštrukcia bude prebiehať po úsekoch. V práve rekonštruovanom úseku nebude možné parkovať v čase od 7.30 do 18.00 h. Mimo tohto času tu môžu vodiči zaparkovať.

POZOR! V pondelok 16.5. práce začnú už o 6.30 h orezom zelene. Preto prosíme vodičov, aby v tento deň uvoľnili parkoviská skôr.

Predbežný harmonogram prác ako i rozdelenie prác do úsekov nájdete v tejto situácii. 

Termíny sa môžu meniť v závislosti od počasia a priebehu prác:

Prvým úsekom bude časť od križovatky s Ul. gen. Svobodu pri Kebabizni, popred bytové domy č. 40, 38, 36, 34, 32, 30 po výjazd od kultúrneho strediska, v termíne od 16. 5. do 30. 5. 2022.

Druhým úsekom bude oblúk ulice, časť od výjazdu od KS, popred domy č. 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14 v termíne od 31.5. do 12.6. 2022.

Tretím úsekom bude časť komunikácie od spojnice ul. Východná a Mateja Bela po križovatku s ul. Gen. Svobodu, t. j. popred bytové domy č. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 a 2, 4, 6, 8, 10, 12 v termíne od 13.6. do 22.6.2022.

Štvrtým úsekom bude celá vetva ul. M. Bela ku križovatke s Ul. Východná spolu s komunikáciou ku vchodu Mateja Bela č. 2449/25, v termíne od 16.5. do 30.5. 2022.

Piatym úsekom bude časť na Ul. Východná, kde bude vymenený povrch pri zastávke MHD, v termíne od 30.5. do 26.6.2022.

Okrem výmeny asfaltu na ceste a parkoviskách bude opravený povrch aj na časti chodníkov na ul. B. Bela a ulici Východná a vybudovaný bude kúsok chodníka na ul. M. Bela.

Držitelia parkovacích kariet s trvalým pobytom na tejto ulici dostanú podrobný oznam prostredníctvom elektronickej pošty. Oznamy o rekonštrukcii boli vyvesené aj na vchodoch okolitých bytoviek.

Prosíme o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, čím prispejete k rýchlejšej realizácii stavebných prác. V mieste prác zvýšte, prosím, opatrnosť vzhľadom k pohybu stavebných mechanizmov. Ďakujeme.

Etapy a termíny prác Mateja Bela