Značenie parkovacích miest na Západnej a Clementisovej

Z uvedených ulíc je potrebné preparkovať vozidlá do piatku 20. mája. Práce budú prebiehať od 7.30 do 16.30 h.

V piatok 20. mája 2022 sa bude značiť vodorovné dopravné značenie aj parkovacie miesta na uliciach Západná (Juh) a Clementisova (Sihoť).

Na Západnej ulici pôjde o parkoviská popri komunikácii, ktorá vedie od Saratovskej ulice k Južanke, konkrétne pred bytovými domami Západná č. 18, 20, 22, 24, Západná č. 5, 7, 9 a popri garážach oproti domu Západná č. 11.

Parkovacie miesta budú vyznačené aj na zrekonštruovanej Clementisovej ulici. Povrch na ulici bol obnovený vlani v decembri, realizovať značenie vzhľadom na poveternostné podmienky nebolo bezprostredne po rekonštrukcii možné. Práce bolo možné vykonať na jar, po ukončení čistenia po zimnej údržbe komunikácii. Značiť sa bude na parkovisku pred bytovými domami Clementisova č. 2 a 4.

Na uvoľnenie parkovacích miest upozorňujú prenosné dopravné značky, umiestnené v predstihu, držitelia kariet s trvalým pobytom na uvedených uliciach boli oboznámení e-mailom. Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dopravného značenia, čím môžete prispieť, aby práce boli vykonané bez zdržaní a plynulo.