Mesto plánuje parkovisko pri zlatovskej železničnej stanici

Ďalšie parkovisko pribudne v Zámostí.  Vybuduje ho mesto. Parkovanie na ňom bude bezplatné.

Parkovisko pre cca 60 vozidiel bude na ploche o rozlohe takmer 1700 metrov štvorcových vedľa železničnej stanice. Vlastníkom pozemku sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré ho ponúkli mestu do prenájmu za 370 eur ročne plus daň z nehnuteľnosti. Zmluva je podpísaná na 15 rokov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších päť rokov.

Začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici tohto roka, po ukončení prebiehajúcich procesov schvaľovacích konaní. Po vybudovaní bude mesto zabezpečovať celoročnú údržbu parkoviska na vlastné náklady bez oprávnenia vyberať platby za parkovanie vozidiel.

Momentálne môžeme za záchytné parkoviská považovať v meste dve, na Mládežníckej ulici (pár minút pešo do centra a aj k zastávkam takmer všetkých liniek MHD) a na Východnej ulici od poslednej križovatky smerom ku kotolni. Plánujeme ďalšie, na Biskupickej ulici pri novom cestnom moste a Pred Poľom pri kruhovom objazde. Uvažuje sa aj o ďalšom záchytnom parkovisku, pravdepodobne v blízkosti priemyselného parku.