Parkovanie na mieste nabíjacej stanice elektromobilov

Na Hodžovej ulici sú vyhradené štyri miesta pre nabíjanie elektromobilov. Tieto miesta nie sú určené na parkovanie. Vyhradené miesta na nabíjanie elektromobilov na Hodžovej ulici sa nachádzajú v zóne s regulovaným parkovaním. Vozidlo na nich smie stáť na časovo obmedzenú dobu, iba počas nabíjania a to bez úhrady. Mimo nabíjania tam stať nesmie, tieto miesta nie sú určené na parkovanie. Režim státia je uvedený na dopravnej značke.