Obmedzená doprava aj parkovanie na ulici K dolnej stanici

Počas prác bude rozkopaná časť cesty a aj chodník, preto tu nebude možné parkovať.

Po zimnej prestávke pokračuje rekonštrukcia verejného vodovodu a kanalizácie na ulici K dolnej stanici. Začne v pondelok 12. apríla a naplánovaná je do polovice júna 2021. Pre práce bude obmedzená doprava aj parkovanie na časti parkoviska označenom ako Dlhodobé.

Počas prác bude rozkopaná časť vozovky aj chodník v úseku od križovatky s Piaristickou ulicou až po Električnú. Rekonštrukcia vodovodu bude prebiehať iba v jednom jazdnom pruhu, cesta tak nebude musieť byť úplne uzatvorená, parkovať tu však nebude možné.

Na parkovanie využite, ostatné parkoviská typu Dlhodobé v pásme C, napríklad na Elekektričnej ulici (stará časť alebo pri Štatistickom úrade), na častiach ulíc Súdna, Partizánska, Olbrachtova, Jesenského, Jilemnického, Dolný Šianec a pod. Viac, https://parkovanietrencin.sk/mapa/

Rekonštrukcia nadväzuje na práce v úseku od Legionárskej po Piaristickú ulicu, zakončené boli vlani kompletnou obnovou povrchu a vodorovného dopravného značenia.

Žiadame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Ďakujeme.