Na ulici Mateja Bela budeme značiť vodorovné dopravné značenie

Značenie na opravenom povrchu komunikácie a parkovísk ulice je naplánované v dvoch etapách.

Po rekonštrukcii ulice M. Bela, ktorá prebiehala v mesiacoch máj až jún, bol položený nový asfaltový povrch na komunikáciu a parkoviskách. Súčasťou tejto investície bola aj oprava chodníka a vybudovanie časti nového chodníka. Vzhľadom k tomu, že nový asfaltový povrch býva mastný a vodorovné dopravné značenie vyznačené bezprostredne po jeho položení by na ňom nedržalo, robí sa značenie s oneskorením aj niekoľkých týždňov.

Značenie na opravenom povrchu komunikácie a parkoviskách ulice Mateja Bela je naplánované v dvoch etapách:

Prvá etapa – v týždni po 8. auguste – značenie parkovacích miest na vonkajšom oblúku, tzn. pred nepárnymi číslami vchodov,

Druhá etapa – v týždni po 15. auguste – značenie parkovacích miest na vnútornom oblúku, tzn. pred párnymi číslami vchodov.

Nástrek čiar na parkovacích miestach bude prebiehať predbežne v druhej polovici týždňa (cca od stredy) v závislosti od počasia.

Na pripravované práce upozorní vodičov zvislé dopravné značenie (zákaz státia), osadené vždy vopred začiatkom týždňa. Držitelia parkovacích kariet s trvalým pobytom v tejto lokalite na ulici Mateja Bela dostali upozorňujúci email.

Ak budete v uvedenom období dlhodobejšie odcestovaní, odporúčame preparkovať vozidlo mimo ulicu Mateja Bela – napr. na ul. Gen. Svobodu, Kyjevskú alebo Východnú.

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia a vopred ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť.