Druhá etapa značenia ulice Mateja Bela

Pre realizáciu vodorovného dopravného značenia bude dočasne obmedzené parkovanie na parkoviskách ulice M. Bela.

V stredu 17. augusta 2022 je naplánovaná druhá etapa doznačovania verejných parkovacích miest na vnútornom oblúku ul. Mateja Bela pred párnymi číslami vchodov. Prosíme vodičov, aby neparkovali svoje vozidlo na týchto parkovacích miestach v čase od 7. 00 h.

Vodičov na obmedzenie upozorňuje zvislé dopravné značenie, ktoré je v dotknutých úsekoch už osadené  – vopred, ako upozornenie na pripravované práce.  Majiteľov parkovacích kariet s trvalým pobytom na ulici Mateja Bela sme na obmedzenie upozornili emailom.