Pre opravu chodníka bude obmedzené parkovanie

Na ulici Halalovka začínajú práce na oprave chodníka okolo bytového domu č. 2345-2347.Z dôvodu opravy chodníka nebude možné parkovať na časti ulice Halalovka, na jednosmernej vetve v smere od Východnej ulice. Rekonštrukčné práce sú naplánované od 4. do 9. augusta 2022 v čase od 7.00 do 18.00 h.

Na chodníku bude vymenený asfaltový povrch, odfrézovaný pôvodný a položený nový. Pre zabezpečenia prístupu stavebných mechanizmov z ulice na chodník, aj z dôvodu aby nedošlo k poškodeniu zaparkovaných vozidiel tu nebude možné parkovať. Po ukončení prác bude možné na ulici parkovať.