Nové parkovacie miesta na Juhu aj dolnom meste

Výstavba parkovacích miest je ukončená, pribudlo ich celkom 24.

Vnútroblok Opávia – v lokalite ulice Beckovská bude upravené parkovisko pri ihrisku vo vnútrobloku nazývanom Opávia. Parkovisko s 5 kolmými parkovacími miestami bolo vybudované medzi bytovkami č. 2317 a č.655, prístupné z ulice Dlhé hony. Na ploche pred bytovým domom Beckovská 2317/11, bola rozšírená upravená novým asfaltovým povrchom plocha, kde bolo možné vyznačiť osem šikmých parkovacích miest.

Halalovka – po výstavbe polopodzemných kontajnerov boli na ulici Halalovka 50-56 odstránené štyri ostrovčeky, na ktorých boli predtým umiestnené nádoby na odpady. Stavebnou úpravou sa získalo jedenásť parkovacích miest. V najbližších dňoch bude celá táto časť nanovo vyznačená vodorovným dopravným značením.