Obmedzené parkovanie na Hodžovej ulici

Pre pokládku optického kábla je rozkopaná časť chodníka a obmedzené parkovanie.

Od zastávky Hodžova ZŠ až po križovatku s Rázusovou ulicou bude v dĺžke približne 900 metrov postupne po úsekoch rozkopaný chodník z dôvodu položenia optického kábla.

Počas prác bude potrebné umiestniť stavebnú techniku a kontajnery aj na parkovacie miesta v časti, kde budú aktuálne prebiehať stavebné práce. Prosíme vodičov, aby na označených miestach neparkovali a zároveň zvýšili pozornosť a opatrnosť pri prejazde.

Práce by mali trvať do konca augusta, naplánovaný termín ukončenia môže ovplyvniť nepriaznivé počasie.