Od piatku 3.6. 2022 zmena režimu parkovania na Jilemnického ulici

Časť ulice bude preradená z pásma B do pásma C, s režimom dlhodobého aj bežného parkovania.

Približne 20 parkovacích miest, ktoré boli doteraz v pásme B budú od piatku 3.6. 2022 preradené do pásma C. Zmena sa týka úseku od Šťastnej ulice po Nám. sv. Anny (bývalé WC). Tri miesta od križovatky Šťastná – Jilemnického po vjazd do podzemných garáži Happy Housu budú v bežnom režime, spoplatnené v pracovných dňoch 0.00 h – 24.00 h, ostatné dni (víkendy, sviatky) 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h. Ďalšie miesta na Jilemnického ulici budú v režime dlhodobého parkovania, spoplatnené iba v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00h.

Súčasne sa mení aj cena za jednorazové parkovné, kým v pásme B je 1 eur/ h, v pásme C 0,60 eur/h.

Zámerom je poskytnúť k dispozícii viac parkovacích miest pre držiteľov kariet platných v pásme C, pričom zostáva dostatočný počet miest pre rezidentov pásma B a jednorazové parkovanie v pásme B.