Obmedzené parkovanie aj vjazd do garáží na Hodžovej ulici

Dôvodom je pokračujúca rekonštrukcia vodovodu. Obmedzenie bude v dňoch 7. až 10. júla 2020.

Počas stavebných prác na rekonštrukcii vodovodu v dňoch od 7.do 10. júla 2020 nezaparkujte na Hodžovej ulici v úseku od rodinného domu č. 40 po križovatku s Rázusovou ulicou.

Taktiež nebude možný ani prístup ku garážam. Na obmedzenie upozorní vodičov i majiteľov garáži dopravné značenie. Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť pri prejazde značeným úsekom.