Na Halalovke spomaľte, vznikne tu Obytná zóna

Ulica bude označená dopravnými značkami Obytná zóna. Osadia ich v najbližších dňoch.

Po dokončení vodorovného dopravného značenia na ulici Halalovka dochádza k dôležitej dopravnej zmene. Celá ulica bude označená dopravnými značkami Obytná zóna.

V úseku vyznačenom dopravnými značkami Obytná zóna budú platiť osobitné ustanovenia paragrafu 59 zákona o cestnej premávky v platnom znení. Vyberáme tie, ktoré sa týkajú obytnej zóny.

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke…. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

 (3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Podľa týchto ustanovení nemusia chodci v obytnej zóne chodiť iba po chodníkoch, ale aj po ceste, dokonca sa na ceste môžu deti aj hrať. Ak však prechádza vozidlo, musia mu umožniť prejazd. Vodič je povinný brať ohľad na hrajúce sa deti a ak treba, aj zastaviť. Najvyššia rýchlosť jazdy v obytnej zóne je 20 km/h a parkovať sa môže len na vyznačených miestach.

K takémuto riešeniu sa na ulici Halalovka pristúpilo pre chýbajúce chodníky, označením obytnej zóny bude umožnené, aby sa chodci mohli pohybovať po ceste a mali prednosť pred autami.