Na Opatovskej pribudlo pozdĺžne parkovanie

Na Opatovskej ulici bude možné parkovať na pravej strane, pozdĺžne, v smere do centra.

Na Sihoti 3 a 4 bude od 23. septembra parkovanie regulované. V celom pásme bude možné parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach. Po vyznačení ulíc v časti s rodinnými domami a zjednosmernení niektorých z nich bolo dokončené vodorovné dopravné značenie aj na hlavnom ťahu sídliskom, na Opatovskej ulici, kde pribudli aj nové parkovacie miesta.

Parkovať bude možné na pravej strane v smere do mesta pozdĺžne a čiastočne na málo využívanom chodníku, kde zostala potrebná šírka 1,5 metra. Parkovacie miesta sú široké 2 metre. Vyznačená bola aj pozdĺžna prerušovaná čiara, pričom šírka jazdných pruhov je 3,25 metra.