Začína rekonštrukcia druhého úseku Ul. Mateja Bela

Vodičov upozorňujeme na zákaz zastavenia a parkovania v opravovanom úseku od 7.30 do 18.00 h, vrátane víkendu.V stredu 1. júna 2022 sa začne s rekonštrukciou druhého úseku na ulici M.  Bela (od výjazdu od KC Aktivity až za prepojovaciu komunikáciu medzi ul. Mateja Bela a Východná). Ide o úsek od bytového domu Mateja Bela č. 28 po č. 14, komunikácia vrátane priľahlých parkovísk, okrem súkromných plôch pred garážami.

V rekonštruovanom úseku bude platiť na ceste i parkoviskách zákaz zastavenia v čase od 7.30 do 18.00 h, vrátane víkendu. Mimo tohto času, teda  v nočných hodinách, tu bude možné parkovať.

V stredu 1. 6. je plánovaný orez zelene popri ceste a parkoviskách, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zelene frézou. Vo štvrtok 2. 6. je plánované frézovanie asfaltového povrchu. V ďalších dňoch budú práce pokračovať prípravami na asfaltovanie.

Žiadame vodičov, ktorí parkujú na miestach v rekonštruovanom úseku, aby každý deň od stredy 1. júna až do ukončenia II. etapy uvoľnili parkovacie miesta najneskôr do 7.30 h, aby parkujúce vozidlá neprekážali pri stavebných prácach.

Ďakujeme za rešpektovanie dopravného značenia.

Presné zobrazenie úsekov, predbežný harmonogram a ďalšie informácie nájdete na stránke https://parkovanietrencin.sk/rekonstrukcia-cesty-a-parkoviska-na-ulici-mateja-bela/