Rekonštrukcia povrchu parkoviska

Na Piaristickej ulici začala 13. decembra 2021 výmena asfaltového povrchu na chodníku a parkovisku.

Na existujúcom parkovisku pred Zariadením opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici a pred vchodom do predajne potravín, kde bude prebiehať rekonštrukcia, nebude možné parkovať. Predpoklad trvania prác je týždeň, ich ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok.

Vodičov a chodcov prosíme o dodržiavanie prenosných dopravných značiek a zvýšenie opatrnosti v uvedenom úseku.