Vodorovné dopravné značenie na Hodžovej ulici

Práce budú prebiehať v dňoch 20. a 21. augusta 2020 v úseku, kde je novopoložený asfalt.

Na Hodžovej ulici v časti, kde pokračovala ďalšia etapa rekonštrukcie vodovodu, bol položený nový asfaltový povrch. V dňoch 20. a 21. augusta sa budú na ňom značiť stredová čiara, parkovacie boxy, vjazdy do dvorov a garáží, priechody pre chodcov a pruhy,

Počas  prác nezaparkujte na Hodžovej ulici v úseku od rodinného domu č. 40 po križovatku s Rázusovou ulicou. Na obmedzenie upozorňuje vodičov prenosné dopravné značenie. Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť pri prejazde značeným úsekom.