Prebieha výmena tabúľ s informáciami o parkoviskách

Dodatkové tabuľky sa menia z dôvodu zjednotenia prevádzkového času parkovísk. Zmena začne platiť od 23. septembra 2020.

Súčasne s výmenou dodatkových tabúľ pod značkami označujúcimi platené parkoviská boli odstránené aj ďalšie dodatkové tabuľky s textom Dlhodobé parkovisko.

Všetky informácie na jednej tabuli – Nejde o zrušenie dlhodobých parkovísk, iba o iný spôsob označenia. Po novom sú všetky informácie na jednej dodatkovej tabuli (viď. ilustračné foto).

Informácia o type parkoviska – či je dlhodobé, resp. dlhodobé nočné alebo nie, je vo farebnom páse, zhodnom s farbou daného pásma. Na tabuli je uvedený aj postup pri úhrade parkovného cez sms či mobilnou platbou s QR kódom.

Zároveň je na nej uvedené označenie lokality pre SMS, ktoré pri dlhodobých parkoviskách obsahuje vždy číslo 2, napr. TND2, TNF2…  a pod. Pre zjednodušenie posielania sms sú na zadnej strane dodatkových tabuliek pridané nálepky s označením lokality, aby ste nemuseli prísť ku značke a čítať ju z prednej strany.