Presun parkovacích senzorov obmedzí parkovanie

Pre presunu senzorov, ktoré monitorujú voľné parkovacie miesta, bude obmedzené parkovanie na Palackého ulici.

Práce sú rozdelené na tri dni začnú 24. augusta od hotela Elizabeth. Z celkového počtu 81 parkovacích senzorov bude  do 26. augusta presunutých 75, šesť už presunuli v júli. Po premiestnení senzorov bude obsadenosť parkoviska opäť monitorovaná a informácie o voľných parkovacích miestach zobrazované na tabuliach.

Žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v týchto dňoch nešli parkovať na Palackého ulicu, ale radšej zaparkovali na okolitých parkoviskách (na Mládežníckej ulici, Rozmarínovej), prípadne v parkovacom dome na Palackého ulici. Práce budú prebiehať za vhodných poveternostných podmienok. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Senzory sa premiestňujú v súvislosti so zmenou usporiadania parkovacích miesta na Palackého ulici. Na niektorých úsekoch sa zmenilo parkovanie zo šikmého na pozdĺžne, pri iných šikmých bol zase zmenený uhol parkovania zo 45° na 60° k ose jazdného pruhu. Zmena usporiadania parkovacích miest bola urobená tak, aby mohli byť v oboch smeroch vyznačené v celej dĺžke ulice cyklistické pruhy. Cieľom týchto úprav bolo utlmiť automobilovú dopravu v centre a podporiť alternatívne spôsoby prepravy.