Začína výstavba parkovísk Pod Sokolicami

Nové miesta sa získajú rozšírením jestvujúcich komunikácií a zmenou spôsobu parkovania.

V súčasnosti sú vyznačené na komunikáciách Pod Sokolicami parkovacie miesta a pásy. Nové miesta budú vybudované na jestvujúcej komunikácii, ktorá bude rozšírená. Výstavba parkovísk začne v 24. kalendárnom týždni, potrvá približne do konca augusta, termín ukončenia môže ovplyvniť nepriaznivé počasie.

Pred bytovým domom č. 520, vchodmi č. 16 a 18 je vyznačený parkovací pás pre cca deväť vozidiel. Jestvujúca komunikácia bude rozšírená a bude tu možné vybudovať 17 parkovacích boxov so šikmým státím.

Pred bytovým domom č. 521, vchodmi 20 a 22 budú doplnené parkovacie miesta s pozdĺžnym státím v počte sedem.

Pred bytovým domom č. 522,  vchodmi 24 a 26, a v mieste parkovacieho pásu budú vyznačené parkovacie miesta s pozdĺžnym státím v počte sedem.

Medzi bytovými domami č. 513 a 521 terajší parkovací pás s pozdĺžnym státím bude zrušený, cesta bude rozšírená  a vyznačených bude sedem parkovacích miest so šikmým státím.

Pred bytovým domom č. 512, vchodmi 7 a 9 je momentálne parkovací pás, po rozšírení cesty a výstavbe tu bude vyznačených 17 nových parkovacích miest so šikmým státím.

Pred bytovými domami č. 513 a  č. 514 je momentálne parkovací pás na jednej strane, cesta bude rozšírená a na každej strane budú vybudované pozdĺžne stojiská. Pred vchodmi  č. 15-17 šesť a pred vchodmi č. 11-15 sedem.

Rozšírená bude aj komunikácia pred strednou odbornou školou a pribudne tu ďalších sedem parkovacích miest s kolmým státím.

Rozšírené úseky komunikácií budú zrekonštruované novým povrchom z asfaltového betónu. Upravené budú aj vstupy do domov po hranicu pozemkov Mesta Trenčín.

Iná výstavba, ktorá prebiehala nedávno v tejto lokalite  je súkromná a o spôsobe výstavby súkromných parkovísk a režime parkovania na nich rozhodli majitelia priľahlých bytov. Pôvodné verejné miesta, ktoré zanikli v mieste súkromnej výstavby budú presunuté na opačnú stranu cesty, ale až po skončení výstavby mestských parkovísk.

pod sokolice 1 cast

pod sokolice 2 cast