Obmedzené parkovania na Mládežníckej ulici počas víkendu

Časť parkoviska (pri podchode pod Hasičskou ulicou) bude dočasne uzatvorená z dôvodu konania akcie Kukanova desina.

V sobotu 11. júna 2022 sa bude konať 30. ročník podujatia s názvom Kukanova desina. Štart aj cieľ bude na parkovisku na Mládežníckej ulici, ktoré bude čiastočne uzatvorené pre parkovanie a to v čase od 10. júna 2022 od 6 h do 12. júna  2022 do 12 h.

Pre potreby podujatia, predajné stánky, obslužné zariadenie, zázemie a pod. bude vyhradených približne 50 parkovacích miest. Na obmedzenie upozornia vodičov prenosné dopravné značky.

Vodiči môžu zaparkovať na okolitých parkoviskách na Mládežníckej ulici oproti Mestskej športovej hale prípadne pri krytej plavárni.

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní cestnej komunikácie vydalo Mesto Trenčín ako príslušný cestný správny orgán a po súhlase Okresného dopravného inšpektorátu.