Začínajú prípravy na výstavbu nových parkovísk

Na sídlisku Kvetná začínajú prípravné práce na výstavbu nových parkovacích miest. Samotná výstavba je naplánovaná na koniec júla.

Na nedostatok parkovacích miest upozorňujú obyvatelia lokality dlhodobo. Po spracovaní projektov nových parkovísk a ďalších procesných úkonov začínajú v týchto dňoch prípravné práce v mieste plánovanej výstavby, ktoré predchádzajú samotnej investičnej akcii. Vzhľadom k tomu, že lokalita sídliska Kvetná je limitovaná rozlohou, nové parkovacie miesta sa získajú čiastočným rozšírením chodníka a komunikácie do zelene. V tejto súvislosti sa uskutoční v dňoch 30. júna až 1. júla 2022 výrub stromov a kríkov. Biohmota z výrubu bude vyvezená postupne, najneskôr v priebehu prvého júlového týždňa.

Ide o stromy (tuje, smerky, borovice, breza, višňa), ktoré podľa odborného posudku už vykazujú známky prestarnutia, majú vyschnuté konáre, navzájom si konkurujú v raste. Boli väčšinou zasadené obyvateľmi na nevhodne zvolenom pri bytovom dome. Dreviny nemajú dlhodobú perspektívu v zdravom vývoji a raste. Na ulici Jána Hollého sa však zachovajú dve veľké lipy, okolo nich sa vybuduje špeciálny chodník, aby sa dalo okolo nich prejsť.

Náhradná výstavba

Náhradná výsadba bude zrealizovaná v areáli priemyselného parku, kde bude  vysadených 20 ks hlohu obyčajného a za 16 odstránených okrasných stromov z Hollého ulice bude vysadených nových 20 okrasných stromov a 80 m2 okrasných krov.