Kedy za parkovanie motorky uhradiť parkovné a kedy netreba

Parkovanie na vyhradených miestach pre motocykle je bezplatné.

V parkovacej zóne, podľa zákona o cestnej premávke (8/2009 Z.z.) môže vozidlo stáť iba na vyznačených parkovacích miestach.

  • Ak motocykel zaparkujete na riadnom parkovacom mieste, je potrebné uhradiť parkovné v zmysle platného cenníka na dané pásmo.
  • Ak zaparkujete na vyhradených parkovacích miestach pre motocykle, parkovanie na nich je bezplatné.
  • Ak zaparkujete motocykel (ako aj bicykel), na chodníku, parkovanie na nich je bezplatné. Je nutné nechať potrebný priestor 1,5 m ako to určuje zákon o cestnej premávke.

Pre motocykle vyhradené parkovacie miesta sú najmä v centre na Hviezdovej, Palackého a na ulici K dolnej stanici. V prípade, že bude dopyt po väčšom počte parkovacích miest pre motocykle, budeme na to reagovať.