Obmedzené parkovanie na Jilemnického ulici

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie bude rekonštruovať verejný vodovod a ulicu frézovať.

Z dôvodu rekonštrukcie verejného vodovodu a odstránenia havárie bude obmedzené parkovanie na ulici Jilemnického, najmä v piatok 15. júla 2022 od 8. 00 do 15.00 h, kedy sa bude frézovať ryha vodovodu.

Ide o úsek od prechodového chodníka na Električnú ulicu až po Sociálnu poisťovňu – ulica K dolnej stanici Na vyfrézovanej ulici bude po ostatné dni možné parkovať. Celkovo práce potrvajú do konca októbra.

Trenčianske vodárne a kanalizácie budú následne obnovovať vodárenskú infraštruktúru aj na uliciach Dolný Šianec a Jesenského.

situácia rekonštrukcia vodovodu Zempres