Zmeny v doprave a nové parkovacie miesta

Na základe požiadaviek občanov bude zmenený smer jednosmernej premávky na Brigádnickej ulici na Sihoti.

Pôvodne sa do ulice vchádzalo zo Žilinskej a vychádzalo na Hodžovu. Na základe požiadaviek občanov dôjde k úprave. Poukazovali, že majú sťažený výjazd z ulice pre priechod pre chodcov a cyklotrasu. Chodcov dobre nevidia pre vysoké ploty a musia dávať pozor na neosvetlených prípadne zle osvetlených cyklistov. Podľa ich vyjadrení im nepomohlo ani osadenie zrkadiel pri výjazde na Hodžovu ulicu..

Vchádzať do ulice Brigádnická sa po novom bude od Hodžovej a vyjazd bude na Žilinskú. Parkovanie ostáva na pravej strane v smere jazdy od Hodžovej, doznačený bude aj parkovací pás v úseku, kde bola doteraz obojsmerná premávka (od Hodžovej po križovatku s  Považskou), Rýchlosť jazdy bude upravená dopravnou značkou na 30km/h. Osadené budú aj dva spomaľovacie pásy, ktoré žiadali.obyvatelia ulice a to pred križovatkami Brigádnická x Pod skalkou a Brigádnická x Považská.

Montáž spomaľovačov ako aj značenie a osadenie nových dopravných značiek sa uskutoční v 9. kalendárnom týždni, v závislosti od počasia.