Značenie parkovacích miest na sídlisku Noviny

V dňoch 3. a 5. marca 2021 budeme vyznačovať vodorovným aj zvislým značením komunikácie Karpatská a Jána Zemana.

Prosíme vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značky a neparkovali v mieste, kde sa bude značiť.

Okrem vyznačenia parkovacích boxov a pásov na uliciach Karpatská a Jána Zemana bude doplnené zvislé dopravné značenie.

  • ulica Jána Zemana bude zjednosmernená s vjazdom z Karpatskej
  • na časti uice Jana Zemana, bude osadená značka Obytná zóna (začiatok aj koniec), kde bude povolené značením parkovanie čiastočne na chodníku.
  • pre lepší rozhľad vodičov budú doplnené aj zrkadlá.

Celkovo bude vyznačených cca 40 parkovacích boxov na Karpatskej a parkovací pás pre cca 29 vozidiel na jednosmernej J. Zemana.

Značenie súvisí aj s prípravou lokality na reguláciu parkovania. Parkovanie na novo vyznačených parkovacích miestach je bezplatné.