Upravené úradné hodiny pre vybavenie parkovacích kariet

Od 15. februára je Klientske centrum MsÚ otvorené, potrebný je však doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania.

Parkovacie karty môžete vybavovať aj v klientskom centre mestského úradu a to v nasledovnom čase: pondelok až štvrtok od 8.00h – 15.30h a v piatok od 8.00h – 14.00h. Pri vstupe je potrebné, na vyzvanie príslušného zamestnanca, predložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania.

Zároveň vás chceme požiadať, aby ste vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii, využili radšej možnosť vybavovať všetky záležitosti ohľadom parkovacích kariet elektronicky, cez online kontá a na komunikáciu s úradom využívali elektronickú alebo telefonickú formu.

Kontakty pre informácie: parkovanie@trencin.sk, alebo 0902 911 220.

foto:ilustračné