Abonentské karty

Parkovacie karty pre abonentov

Občanom bez trvalého pobytu v Trenčíne sú určené abonentské karty. Pre vozidlá právnických osôb iba dva vyššie typy abonentských kariet.

Karta ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

130
rok
  • dlhodobé iba v jednom pásme
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Parkovacia Karta ABONENT DLHODOBÉ

240
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská a pásmo F
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Karta ABONENT MESTO okrem A a B

480
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Zľavy

10%
50%
50%

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia