Abonentské karty

Parkovacie karty pre abonentov

Občanom bez trvalého pobytu v Trenčíne sú určené abonentské karty. Pre vozidlá právnických osôb iba dva vyššie typy abonentských kariet.

Karta ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

230
rok
  • dlhodobé iba v jednom pásme
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Parkovacia Karta ABONENT DLHODOBÉ

430
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská a pásmo F
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Karta ABONENT MESTO okrem A a B

860
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská
  • celé pásma C, D, F, G, H, J
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Zľavy

Zľavy z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom a s elektrickým pohonom10%
Zľava 50 percent na jednu hodinu parkovania denne v pásme A a B. Túto zľavu môžu využívať držitelia všetkých parkovacích kariet okrem typov Pásmo a Abonent dlhodobé v pásme. Zľava sa uplatňuje automaticky, na základe evidencie EČV v databáze. 50%

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia