Abonentské karty

Parkovacie karty pre abonentov

Občanom bez trvalého pobytu v Trenčíne a právnickým osobám sú určené abonentské karty

Karta ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

130
rok
  • dlhodobé iba v jednom pásme
  • celé pásma C,D,G,H,F
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Parkovacia Karta ABONENT DLHODOBÉ

240
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská a pásmo F
  • celé pásma C, D, G, H, F
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Karta ABONENT MESTO okrem A a B

480
rok
  • všetky dlhodobé parkoviská
  • celé pásma C, D, G, H, F
  • zľava na hodinové parkovné
Vyplniť žiadosť...

Zľavy

Zľavy
Zľavy z ceny parkovacej karty pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom10%
Zľavy z ceny parkovacej karty pre vozidlá s elektrickým pohonom50%
Zľava 50% na jednu hodinu parkovania denne v pásme A a B. Túto zľavu môžu využívať držitelia všetkých parkovacích kariet okrem PK PÁSMO a PK ABONENT DLHODOBÉ V PÁSME.50%

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia