Nové parkovacie miesta pribudnú už na jar

Od vlaňajšej jesene bolo v meste,  v šiestich pásmach, vyznačených viac ako 4200 parkovacích miest.

Ako poukázali občania, niekde zostali miesta, kde sa doteraz bežne parkovalo, nevyznačené.  Keďže po zavedení regulácie bude možné parkovať len na označených parkovacích miestach, obávajú sa, že ich ubudne.

Parkovacie miesta nerušíme

Pravdou je, že sú lokality, kde neboli nakreslené modré čiary na miestach doteraz bežne využívaných na parkovanie. Reálne však mesto žiadne parkovacie miesta nerušilo. Nevyznačili sa miesta, na ktorých síce vodiči parkovali, ale boli nevhodne umiestnené. Parkovať sa nebude dať ani na plochách, ktoré boli vytvorené „na čierno“, bez povolení.

Na zriadenie parkovacích miest v prvej etape stačili jednoduchšie opatrenia. Riešili sa najmä dopravnými úpravami uličného priestoru, napríklad zmenou uhlu šikmých parkovacích miest alebo zjednosmernením niektorých ulíc. V menších blokoch tak, aby vodiči nemuseli obchádzať veľké územie. Snažíme sa využiť jestvujúce plochy a pripraviť na nich maximum parkovacích miest bez stavebných zásahov či záberov zelene. Samozrejme s ohľadom na ďalších účastníkov cestnej premávky, a to chodcov a cyklistov.

Výstavba začne na jar

Tam, kde to bude potrebné, budeme v druhej etape stavať aj nové parkovacie miesta. Prioritne budú riešené oblasti, kde je nepomer medzi počtom bytových jednotiek a parkovacích miest v ich okolí.

V lokalite Dlhé Hony, Soblahovská bude v najbližšom čase obnovený povrch vnútrobloku na Ul. 28. októbra, riešime parkovisko za Perlou na Beckovskej ulici, parkovisko pri bytových domoch Inovecká 1 a 3 a parkovisko pri bytových domoch Soblahovská 59 a 61.

V súčasnosti sa vykonávajú geodetické zamerania a pripravujú sa projektové dokumentácie na Sihoti II, konkrétne  na Považskej ulici č. 36 – 51 a 62 – 67 a na Gagarinovej ulici č. 3, 14 a 16.