Pripravované cyklotrasy povedú takmer všetkými hlavnými ťahmi

Nové cyklotrasy sa už projektovo pripravujú. Situované sú na takmer všetkých hlavných mestských ťahoch, počnúc sídliskami Juh a Sihoť, končiac Kubrou.

Trenčania sú vo využívaní alternatívnych spôsobov prepravy po meste limitovaní absenciou infraštruktúry.

Záujem je, chýbajú podmienky

Tým, že tu nie sú vybudované žiadne cyklotrasy, je problém sa bezpečne dostať napríklad zo sídlisk do centra. Trenčín má síce ideálne podmienky na rekreačnú cyklistiku, ktoré poskytujú cestičky lesoparku Brezina, či hrádza, cyklistická verejnosť požaduje vybudovanie infraštruktúry pre ľudí, ktorí sa chcú prepravovať na bicykli ako jednej z foriem dopravy po meste. To sa však mení.

Dobrá správa pre cyklistov

Niektoré plány sa už realizujú. Na jeseň 2016 bol vodorovným značením vyznačený protismerný cyklopruh na Palackého ulici, doplnený v roku 2017 značením a podfarbený na zeleno.

Vlani na jeseň začala aj výstavba cyklistického prepojenia centra so sídliskom Juh, úsekom od pešej zóny po okružnú križovatku pri Keramoprojekte, Nasledovať bude druhá etapa od spomenutej okružnej križovatky po kaplnku mestského cintorína pod Juhom.

Aj ďalšie nové cyklotrasy sa už projektovo pripravujú a budú situované na takmer všetkých hlavných mestských ťahoch, počnúc sídliskami Juh a Sihoť, končiac Kubrou, Zlatovcami či Istebníkom. Mesto plánuje na budovanie ďalších úsekov cyklistickej infraštruktúry využiť nielen mestské peniaze, ale aj prostriedky zo zdrojov Európskej Únie.

Mesto prijalo zásady mestskej parkovacej politiky a podľa schválených postupov realizuje jednotlivé kroky pre zlepšenie situácie s parkovaním. Opatrenia sa netýkajú iba „kreslenia“ modrých čiar. S prípravou lokalít na reguláciu prinášajú aj riešenia, ktorých výsledkom budú bezpečnejšie priechody pre chodcov, upravené križovatky v meste, nové cyklotrasy, vylepšené zástavky MHD, chodníky. Prostriedky z predaja parkovacích kariet a parkovného sa totiž môžu použiť výlučne na budovanie nových parkovacích miest a zlepšenie mobility.