Druhá etapa vodorovného značenia parkovísk na Juhu

Od pondelka 8. júla 2019 pokračuje obnova a značenie parkovacích miest na Juhu, na Novomeského a Šmidkeho ulici. 

Práce sú naplánované na tri dni, do stredy 10. júla, vrátane, v závislosti od počasia.

Vodičov, parkujúcich na týchto uliciach chceme požiadať, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v uvedených dňoch a čase neparkovali v mieste prác.  Prosím, zvýšte opatrnosť vzhľadom k prebiehajúcim prácam.

Práce začnú na Novomeského ulici. Najskôr bude odstránených (odfrézovaných) cca 19 pôvodných parkovacích miest pred domami č. 2672 až 2662, z dôvodu doplnenia bielych pruhov (značenie V13) pre bezpečnejší prístup ku vchodom.

V utorok, ak dovolí počasie, sa začne značiť. Na spevnenej ploche pri bytovom dome č. 2651 bude vyznačených trinásť stojísk (deväť kolmých a štyri pozdĺžne), pri vjazde ku garážam päť a oproti tri parkovacie miesta. Obnovené budú ostatné parkovacie miesta na ulici, takmer ku križovatke s Ul. K. Šmidkeho.

Vyznačovať sa budú aj miesta na novom parkovisku oproti radovým garážam, tieto až po ukončení všetkých prác súvisiacich s jeho výstavbou.

Značenie na Šmidkeho ulici je naplánované od stredy 10. júla, frézovať sa začne už v utorok, a to na viacerých miestach. Vyznačovať resp. obnovovať parkovacie miesta sa budú na ulici, na ploche pri vjazde od Saratovskej ulice (deväť stojísk), v oblúku pri plote materskej školy ako aj v vnútroblokoch, pri domoch Šmidkeho 1, 3 a 5.