Zmeny na parkoviskách na Cintorínskej a Študentskej
Článok

Zmeny na parkoviskách na Cintorínskej a Študentskej

Úprava režimu a doby spoplatnenia začne platiť od  2. novembra 2020.   Čast parkoviska na Študentskej ulici v úseku od Hurbanovej po Nábrežnú ulicu, meníme na základe požiadaviek občanov, z dlhodobého režimu na nonstop režim. Pre označenie pásma pri jednorazovom parkovaní je potrebné použiť symbol TNG. Spoplatnené bude v pracovných dňoch nonstop – 0.00 – 24.00 h...